English דף הבית קישורים   וידאו פעילות ברחבי העולם פרסים מן העיתונות פרסומים דיסקוגרפיה יצירות ביוגרפיה  
דיסקוגרפיהציפי פליישר עם הילדים הבדווים מרהט, חורף 1988, בזמן הקלטת הסרט המגנטי "גלימת הלילה" המבוסס על קולות ילדים אלה. היצירה כבר שימשה כפסקול למספר
.(בלטים, ביניהם ללהקת "בת שבע" בהזמנת אוהד נהרין (1999), ולעידו תדמור (2003 
דיסקוגרפיה