English דף הבית קישורים   וידאו פעילות ברחבי העולם פרסים מן העיתונות פרסומים דיסקוגרפיה יצירות ביוגרפיה  
דיסקוגרפיה"ציפי פליישר ב"ברהמסהאוס" (בית ברהמס) בבאדן-באדן, גרמניה, בזמן הלחנת "האלה ענת
.(קיץ 1993) 
דיסקוגרפיה