מן העיתונות דיסקוגרפיה יצירות ביוגרפיה  
דיסקוגרפיהבית הספר הריאלי בחיפה (הדר הכרמל) בו נָבטו הניצנים הראשונים של
.הקשר של ציפי פליישר ויצירתה לתרבות הערבית

 
דיסקוגרפיה