English דף הבית קישורים   וידאו פעילות ברחבי העולם פרסים ומלגות אלבום תמונות מן העיתונות פרסומים דיסקוגרפיה יצירות ביוגרפיה  
 
 

מאת ציפי פליישר

מאמרים
בתחום היצירה המוסיקלית
בתחום המחקר והחינוך

ספרים


אודות ציפי פליישר

מאמרים

ספרים


ספרים
 
ציפי פליישר
עורכים: דר' אורי גולומב ופאול לנדאו
מינימונוגרפיה בהוצאת המכון למוסיקה ישראלית. מאמר מקיף על המלחינה ולאחריו אינפורמציה פרטנית אודות יצירותיה. תל-אביב, 2009. 68 עמודים. באנגלית ובעברית.
 
במאמר "בין מזרח ומערב, מן הקדמוני אל העכשווי" מובאים סיכומיהם של נתן מישורי ודר' אורי גולומב על דרכה של המלחינה - הן במישור הביוגרפי והן במישור הסגנוני-מוסיקלי. האינפורמציה הפרטנית נערכה במספר מדורים: קורות חיים, פרסים ומענקים, רשימת יצירות, תקליטורים, ביצועי בכורה נבחרים, ביקורות נבחרות, ביבליוגרפיה נבחרת, פרסומים נבחרים.
את המאמר ניתן להוריד מאתר ממ"י (המכון למוסיקה ישראלית) 5MishoriGolombHeb.pdf.
 
 
 
ציפי פליישר: ביוגרפיה
עורך: דר' אורי גולומב; הקיבוץ המאוחד, 2018
 
הספר מציג תמונה פנורמית של חייה ויצירתה של ציפי פליישר. הוא כולל שישה פרקים: "משפחה"; "מצרים והעולם הערבי"; "אופרה ומיתוס"; "נפש מתבוננת"; "חינוך ומחקר"; ו-"טיילת מדופלמת". הספר מדבר בשני קולות. בתיעוד חייה של פליישר, היא מדברת בעיקר עבור עצמה, תוך שילוב בין חומרים ארכיוניים – מכתבים, יומנים ומקורות אחרים שנכתבו בשעת מעשה – לבין סיכומים אוטוביוגרפיים שנכתבו במיוחד עבור הספר. בנוסף לכך, מוצגות יצירותיה של פליישר במבט מבחוץ על-ידי עורך הספר, המוזיקולוג דר' אורי גולומב, שליווה את המלחינה במשך שנים רבות ועימו חלקה את מסמכיה ותובנותיה. קולות נוספים בספר מובאים באמצעות ציטטות ואלמנטים גרפיים המייצגים רבות מן הדמויות שפגשה המלחינה והאירועים שחוותה, ואשר חדרו בצורות שונות לתוך יצירתה.